ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים – לרוכשים ולרוכשות באתר המשקיפה בלבד (לא כולל רכישות בחנות הפיזית)

  1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
  2. בנוגע למשקפי ראיה ולהזמנת עדשות ראיה אנו פועלים תחת התקנות להגנת הצרכן הקובעות:תקנות ביטול עסקה לא חלות על משקפי ראייה אם אינם נמכרים באריזה סגורה שלא נפתחה. כמו כן, לא קמה לצרכן זכות חרטה מכוח תקנות ביטול עסקה, במוצר שהוזמן עבורו במיוחד על כן יש לבדוק את מדיניות של בית העסק לעניין ביטול עסקה. זאת ועוד, בתחום משקפי הראיה, מכיוון שמדובר במוצר בהזמנה מיוחדת, על פי החוק, לא ניתן לבטל את העיסקה.
  3. בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

א) ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

ב) במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה חזרה במצב תקין במחסני המשקיפה, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

ג) המשקיפה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

ד) משקפי שמש -בהתאם לתקנות הגנת הצרכן

ה) זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי/ פייפאל.

  1. במקרים של פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות, לא יוענק זיכוי כספי.
  2. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלות כרטיסי דיירקט זכאיות לקבלת זיכוי באתר בלבד.