קוד לרדיוס כפתורים:

.button{-webkit-border-radius: 10px!important; -moz-border-radius: 10px!important; border-radius: 10px!important;}